Wypalenie zawodowe pracowników z branży medycznej
Wypalenie zawodowe pracowników z branży medycznej
Data dodania: 27.11.2018

Wypalenie zawodowe dotyka pracowników różnych branż, ale kadry medycznej dotyczy ono szczególnie. Skutki mogą być z czasem różne: od chęci zmiany dotychczas wykonywanego zawodu po choroby psychosomatyczne.

Ciągłe zmęczenie, irytacja, niechęć do wykonywania swoich obowiązków, opór przed nabywaniem nowych umiejętności i zdobywaniem nowej wiedzy, prowokowanie nieprzyjemnych sytuacji w pracy, stany depresyjne i wreszcie: depersonalizacja oraz wynikające z niej myśli o porzuceniu dotychczas wykonywanego zawodu – oto objawy typowe dla wypalenia zawodowego (ang. professional burnout).

 

Już wypalenie czy jeszcze wypalanie się?

Zjawisko wypalenia zawodowego nie ma na razie jednej unormowanej definicji. Pojęciem tym określa się postawę będącą odpowiedzią na stres psychiczny i/lub fizyczny, z jakim pracownik styka się podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Jest to skutek często wieloletniego procesu wypalania się. Za inicjatora procesu wypalania się uznawane jest wyczerpanie – głównie emocjonalne. Powstaje ono dłużej niż wyczerpanie fizyczne, ale też trudniej usunąć jego skutki. Wyczerpanie stanowi przyczynę negatywnych myśli, które kierują uwagę pracownika na chęć wyrwania się z trybów machiny pracy, która nie przynosi satysfakcji lub jest źródłem silnego stresu.

 

Czynnik, który uznawany jest za kluczowy przy rozwoju wypalenia zawodowego w służbach medycznych, to codzienna styczność z pacjentami i ich cierpieniem oraz związane z tym często silne emocje. Do tego dochodzi przeciążenie fizyczne i praca zmianowa. Przyczynami są także:

  • ogromna odpowiedzialność podczas wykonywania obowiązków;
  • duża ilość pracy związanej z samym leczeniem i z biurokracją;
  • częste zmiany przepisów dotyczących wykonywanej pracy;
  • niepewność dotycząca stabilności zatrudnienia, słabe zarobki;
  • utrudnienia w kształceniu podyplomowym lub niemożność rozwoju zawodowego.

 

Potrzeba zmian

Wyniki badań psychometrycznych wskazują, że wypalenie zawodowe w środowisku medycznym dotknąć może osoby znajdujące się na różnych stopniach hierarchii zawodowej, przy czym najsilniej narażone na jego powstanie są osoby pracujące bezpośrednio z pacjentami. W pozostałych branżach jest inaczej: tam na wypalenie zawodowe szczególnie narażeni są specjaliści z kadry zarządzającej.

Niepokojące jest jednak to, że ściśle związany z wypaleniem zawodowym brak motywacji do pracy występuje coraz powszechniej w służbach medycznych. Podobnie narastający trend obserwuje się w tym środowisku w odniesieniu do agresji i przemocy. Zjawiska te z jednej strony potwierdzają wyczerpanie pracowników, a z drugiej sprzyjają narastaniu niechęci do pracy.

Aby trend ten zatrzymać, należałoby opracować i wdrożyć serię zmian, dzięki którym pracownicy medyczni mieliby lepsze perspektywy rozwoju zawodowego oraz zwiększyć liczbę personelu, by zmniejszyć  przeciążenie obowiązkami zawodowymi. To zadanie niełatwe, bo wymagające zmian w systemie prawodawczym i w ogólnym podejściu do fukcjonowania służby zdrowia.

 

Najnowsze oferty pracy na wyciągnięcie ręki