SMK - co daje pracownikom branży farmaceutycznej i medycznej?
SMK - co daje pracownikom branży farmaceutycznej i medycznej?
Data dodania: 07.02.2018

SMKPM, czyli System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych to system informatyczny mający wspierać przebieg procesu kształcenia kadr medycznych.

SMKPM to kompleksowe cyfrowe rozwiązanie, które obejmuje monitorowaniem proces kształcenia podyplomowego i specjalizacyjnego nie tylko personel pracujący bezpośrednio z pacjentem w procesie leczenia, ale również kadry inne – pośrednio związane z przywracaniem i ratowaniem zdrowia, m.in. farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych. System powstał jako element wieńczący wprowadzane wspomnianą ustawą zmiany i ujednolicanie procesu kształcenia kadr medycznych. Służy zdobywającym wiedzę oraz tym, którzy w procesie kształcenia uczestniczą pełniąc funkcję edukacyjną, nadzorującą i weryfikującą. W tej drugiej grupie są kierownicy specjalizacji, urzędy wojewódzkie, jednostki szkolące oraz jednostki obsługujące proces akredytacji i egzaminy.

 

Korzyści z SMKPM

 

SMKPM to nie tylko monitorowanie procesu kształcenia, ale również dobra organizacja i skuteczne planowanie edukacji podyplomowej. Pracownikom branży medycznej i farmaceutycznej przyniesie korzyści odczuwane natychmiast oraz takie, które będą procentować przez cały czas trwania kariery zawodowej.

U podstaw wszystkich profitów leży odbiurokratyzowanie procesu kształcenia. Tony dokumentacji papierowej zastąpione zostały elektroniczną jej wersją. Oznacza to koniec mozolnego tworzenia i dostarczania konkretnych dokumentów instytucjom właściwym do dysponowania nimi. Korzyść ta rodzi następną – w postaci oszczędności czasu. Wnioski o przystąpienie do egzaminów, rozpoczęcie specjalizacji czy przyznanie akredytacji na prowadzenie specjalizacji dostępne są w jednym miejscu i na kliknięcie myszką komputerową. Również weryfikacja tych wniosków i obsługa dokumentów, które generowane są podczas procesu specjalizacji, przechodzi przez ten sam cyfrowy kanał informacyjny. Skraca się więc czas obiegu dokumentów, a kadry medyczne i farmaceutyczne nie muszą marnować energii i zasobów finansowych na załatwianie formalności. Można skupić się na tym, co istotne: na kształceniu i pracy. W ostatecznym rozrachunku skraca się czas trwania specjalizacji oraz uzyskania nowych uprawnień. Efekt: szybszy rozwój kariery zawodowej.

Najnowsze oferty pracy na wyciągnięcie ręki